Teknisk due diligence vid spelutveckling

Due diligence är ett begrepp som i princip betyder besiktning av ett företag eller en viss del av ett företag. Det används framför allt vid företagsförvärv, rekryteringar och omstruktureringar, men det är också vanligt vid lansering av en ny produkt, eller förvärv av produkt. Det är ett sätt att utvärdera hur väl produkten (eller tjänsten) representerar företagets löften och mål.

Inom spelutveckling är det framför allt technical due diligence, eller teknisk due diligence på svenska, som kan hjälpa ditt företag och ditt spel. Det bör alltid utföras av en utomstående part, för att få en så objektiv bild av lanseringen som möjligt. Det är en bra idé vid spelutveckling, men rent av nödvändigt om du ska förvärva ett spelföretag eller spelutvecklingsteam.

Ta det säkra före det osäkra

Man kan säga att det är en försiktighetsåtgärd som tittar på produkten ur många olika perspektiv. Det kan till exempel innefatta att utvärdera spelet utifrån Sony Playstations unika och historiska stil, regler och riktlinjer. Det kan också innefatta hur spelet kommer påverka företagets rykte, varumärke och lönsamhet på både kort och lång sikt.

Det är alltså inget test för buggar, utan mer en övergripande analys av spelets effekt på ditt företag. En utebliven eller dåligt utförd due diligence är att ta en onödig risk som i värsta fall kan leda till katastrof. En väl utförd teknisk due diligence kan å andra sidan göra att du upptäcker rättsliga och finansiella tvetydigheter som du kan åtgärda innan de hunnit påverka företaget negativt.

HorseRiding